Ayfira | Sıfır Riskle Etkin Uluslararası Pazarlama

Ne Yapıyoruz?İnandığımız ürün/ hizmetin dünyadaki pazarını bulup, yurtdışı ticaret hamlelerinin yaratabileceği riski ortadan kaldırıyor, firmalarımızı yukarı taşıyoruz.

  • Her hamlede sürdürülebilirliği esas alıyoruz.

  • Bünyenizde dış ticaret departmanı kurmanın ağır külfetinden sizi kurtarırken, ürün/ hizmetinizin fuarlar, etkinlikler, medya vb. sosyal kanallar vasıtasıyla tanıtımını da yapıyoruz.

  • Ürün ve hizmetin satış ve tedarikini sağlarken bir diğer hareket noktamız daimi pazarlar oluşturabilmek. Bu açıdan firmanızın dış ticaret departmanı, üretim stratejisini oluşturan ve üretime yön veren iş ortağıyız.Nasıl Çalışıyoruz

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, birbirinin ürettiğini taklit ederek iç pazara giren oyuncuların sayısı hızla artıyor. Bunun sonucunda iç pazardaki sektörlerde pastadaki pay giderek küçülüyor. Biz de firmalarımızın küçülen pazarlara alternatif yeni pazarlara girişini sağlıyoruz.

Bir örnekle açıklarsak; çakmak üreticisi bir iş ortağımız var. İş geliştirme analiz ve projeksiyonları, ürettiği çakmağın niteliğinin dış hedef pazarda satışa uygun olmadığını ortaya koyuyor. Kendisine taşlı çakmak üretimini öneriyoruz. Dolayısıyla üretim aşamasındaki ufak bir değişiklikle, stratejisine yeni bir yön verebiliyoruz. Firmalarımızın satış ve üretim modellerine yön verirken, imalat ve satışta küçük hamlelerle pazara uygun standardizasyonu da sağlıyoruz. Doğal bir kalite ve üretim kontrolüyle, üretim ve satış süreçlerini dizayn etmiş oluyoruz.

Güvenli kazanç imkanı ile dış pazarlara açılabileceğini gören firmalarımız, “ürettiğine aşık olma” alışkanlığından kendini kurtararak, üretimlerine yön verilmesinden memnuniyet duyuyor. Birlikte yol aldığımız pek çok firma bu sayede, üretimde esneklik kazanmanın fırsatlarını dış pazarda kullanıyor.

Pazar Araştırması

Her sektörün, her ürünün ‘bir bileni’ vardır. Biz de işi bilenlerle yürüyoruz. Örneğin, diş macunu satmak istediğimizde, hangi pazarlar satışa uygundur, X bölgesine hangi fiyat baremi ile gidilir, ürünümüzün hangi kalite şartlarına sahip olması gerekiyor… bu kriterlerin tümünü kapsamlı uzman analiziyle, firmalarımıza Pazar Araştırması olarak sunuyoruz.

Know - How

Dış pazarlara açılmada bir “Bilgi Bankasıyız”. Bilgi, satınalma, tedarik ve lojistik altyapısı ile arz ve talebi görerek, Pazar ihtiyaçlarına göre, doğru analizlerle doğru sonuçlar alıyoruz.

Sektörlerin arz ve talep dengesini barındıran know- how birikimimizle; yurtdışından alıp satarken oluşabilecek gümrükleme, nakliye vb maliyet kalemlerini içeren bilgi altyapımızla, ürün/ hizmetinizin dünya pazarındaki satış hacmini size sunuyoruz.

Strateji

İç pazarların daralmasıyla, yurtdışında “sourcing” olarak tanımlanan hizmeti sunan AYFİRA benzeri aracı kuruluşlar, hemen tüm sektörlerde daha fazla yer alacaktır. Ancak, bizler gibi “Komisyoncu değil, iş ortağı” sistemi ile çalışan kuruluşların sayısı, nitelik ve güçleri itibariyle az olacaktır.

AYFİRA olarak, pek çok üreticimizle, karşılıklı güveni esas alan uzun soluklu işbirliği içindeyiz. Firmalarımızın, pazarın gerektirdiği standartta ürettikleri, inandığımız tüm ürün/ hizmetlerinin satış ve tedarikine süreklilik kazandırırken, satın alma ve ödeme garantisi ile çalışıyoruz. Firmalarımız da, gerek insan kaynağı gerek altyapı ve lojistik yatırımlarının külfetine girmeden, geri ödeme kaygısı duymadan, dünya pazarlarına güvenle açılıyor.

En temel güvencemiz, bugüne dek dünyanın pek çok bölgesinde, çeşitli pazarlarda, finansal güvenceyle satış ve tedarikini sağladığımız ürünler.

En sade ifadesiyle Stratejimiz: “ Doğru ürün/ hizmeti, doğru fiyatla, uygun pazara ulaştırmak”

Türk Malı

Bugün dünyada TM (Türk Malı) garantisinin marka değeri, büyük bir memnuniyetle belirtmeliyiz ki oldukça yükseldi, her geçen gün daha da yükseliyor. TM garantili ürünler, doğru pazarlandığında, ülkemizdeki küçük ölçekli imalatçıların dahi pazarda ciddi bir alıcı kitlesi bulabileceğini gördük. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, bizler için önemli fırsatlar barındırıyor. Örneğin; AB ülkelerinde hizmet sektöründeki maliyetlerin yüksek olması sebebiyle, spesifik işlerde, kaliteli hizmeti uygun fiyata yurtdışına satabiliyoruz. Reklamcılık, matbaacılık, görsel uygulamalar vs..

Diğer yandan, her ölçekteki firmaya, ‘öncelikle’ Türkiye’deki üreticilerden direkt ürün tedarik edip maliyetleri azaltarak, coğrafyamızın mesafe ve zaman avantajını kazanca çeviriyoruz.

Hedefimiz; Türk Malı üretimlerin artan gücünü dünya pazarlarında hak ettiği seviyeye ulaştırıp, üreticimize, kaliteli, uygun fiyatlı ürün ve hizmetleriyle yeni kapılar aralamak, firmalarımıza ve ülkemizin ekonomisine kalıcı kazançlar yaratmaktır.Copyright © 2020 - ayfira.com.tr