Ayfira | Sıfır Riskle Etkin Uluslararası Pazarlama

Eğitim

İş yaşamında, gerek büyük ekonomi cephesinde gerek sahada, mevzuatlar, standartlar, kanunlar, kabul kriterleri, küresel hareketin sonucu olan talep ve beklentilerdeki gelişim doğrultusunda, zorunlu bir değişim gösteriyor. İş yapış biçimleri, disiplinler, uygulama noktaları vb. pek çok alanda “yeni bilgi” hayatımıza giriyor. Düne kadar konvansiyonel diyebileceğimiz iş hayatındaki geleneksel öğretiler, değişimle birlikte yerini kimi zaman butik çözümlere, kimi zaman ürüne/ hizmete özel yeni bilgiye bırakıyor. Bu nedenle ‘zamanı, günceli yakalamak” için, bireysel gelişim zorunlu hale geliyor.

Kuşkusuz, firmalarımızın bunları aynı hızda takip edebilmesi, yapılmakta olan üretimin yoğunluğu, zaman kısıtı gibi engellerle, her zaman mümkün olamıyor. Dış ticaretteki tüm konularda eğitim verecek uzmanı, nitelik ve finansal gerekçelerden ötürü istihdam etmek de mümkün olamayacağından, firmalarımız profesyonel çözüm arayışlarına yöneliyor. Güncel ve spesifik bilgi ihtiyacında, AYFİRA olarak “Biz varız” diyoruz. İş ortağımız olan firmalarımıza eğitim verirken, bilgi ve know-how’ı paylaşıyoruz.

Dış dünyaya açılmada özel öneme sahip olan ihracatın geliştirilmesi konusunda, Pazarlama, Finans ve Muhasebe departmanlarına, mevzuat konusundaki güncel bilgiyi, uygulamalardaki ve sahadaki son trendleri, uzmanlık ve deneyimlerimizle harmanlaşmış bir şekilde sunuyoruz.

Kimi zaman mevzuat değişikliğindeki ufak bir “yeni bilgi”, işletmelerimizin imalat seyrinde, sistemi kurgulayışlarında hayati değişimler, benzersiz artı değerler yaratabiliyor. Ar-ge’den inovasyona, teşvikten gümrüğe pek çok farklı alanda, AYFİRA’nin uluslararası pazar danışmanlığındaki uzman ekibi, tecrübelerini yeniliklerle birlikte firmalarımıza sunuyor.

Copyright © 2020 - ayfira.com.tr