Ayfira | Sıfır Riskle Etkin Uluslararası Pazarlama

Fuarlar

Ürün/ hizmeti ortaya çıkarmak, üretici cephesinden işin en zor yanı görünse de, Pazar bakış açısıyla üretim artık “en kolay” olanı. Ne üretirseniz üretin, satamadığınız sürece ürün/hizmetiniz ticari bir değer ifade etmiyor; ürün ancak uygun Pazar bulunca anlam kazanıyor.

Bu nedenle, dün asıl olan üretebilmek iken, bugünkü ekonomik hareket içinde önemli olan pazarlayabilmek, satabilmek…Ve yine bunun sonucu olarak, artık dünyanın en popüler disiplini “Pazarlama”. Başarılı bir pazarlama, ürün kalitesi ve iyi Pazar bilgisi gibi pozitif argümanların yanı sıra, varlık gösterip tanıtım yapmayı, marka/ürünü yönetmeyi zorunlu kılıyor; diğer bir ifadeyle, içinde “iletişimin” de olduğu Bütünleşik Pazarlama’yı. Zira artık tüketiciler/ alıcılar aynı ya da benzer ürüne, farklı fiyat ve kalite ile ulaşıp, ürün veya hizmeti alternatifler arasından seçme şansına sahip.

İşte bu noktada AYFİRA olarak, günümüzün modern “ Pazar Yerleri” olan fuarlarla, üretim gücünüzü, varlık gösterme ve tanıtım çalışmalarının katkısıyla bir adım öteye taşıyoruz. Biliyoruz ki; nicelik ve nitelikteki bu çeşitlilik karşısında, artık alıcıların/ tüketicilerin algısında farklı bir değer ve konum yaratabilen firmalar, pazardan pay alıp, ilerleyebiliyor.

AYFİRA olarak, yüksek tecrübemizle, dünya üzerindeki prestijli fuarları güncel olarak takip ederek, üreticilerimize, şirketlerimize, büyük bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bugün Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Amerika’ya, yarattığı ekonomik güçle “Fuar Endüstrisi” adıyla yeni bir sektör yaratan bu organizasyonlar, AYFİRA deneyimiyle, firmalarımız için uluslararası ticaretin en etkili açılımlarından birine dönüşüyor.

Önerdiğimiz fuarlar ile firmalarımız ne elde ediyor?

  • En önemli sorunlardan biri, üretici ile alıcı arasındaki fiziksel mesafenin fazlalığı ve bunun yarattığı iletişim eksikliği. Fuarlar, mesafeleri kısaltırken, yüz yüze iletişimle irtibat imkanı sağlıyor, firmalarımız, ürünleri hakkındaki fikirleri, ilk elden öğrenme imkanına kavuşuyor
  • “ talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı verirken, etkin satış grafiği oluşturmada önemli fırsatlar sunuyor
  • konuyla ilgili profesyonel ziyaretçileri stantta ağırlama ve ürün/ hizmeti yakından tanıtma imkanı veriyor
  • mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşterilerle de iş ilişkilerini geliştirmesine, bilgi paylaşımlarının daha sağlıklı ve hızlı yapılmasına olanak tanıyor.
  • ziyaretçiler üzerinde önemli etki yaratan pazarlama ve tanıtım aktiviteleri; firmalarımızın stand, dekorasyon, kurumsal renk ve logo kullanımlarındaki kaliteli, uyumlu görsellik, kurumsal kimlikleri, alıcı üzerinde pozitif algı yaratıyor. Bu durum, sektör içinde konumlanmalarında önemli artılar sunarken, ticarette avantaj dönüşüyor.

Özetle AYFİRA’nın öncülük ettiği fuar organizasyonlarına katılım;

  • Yeni pazarlara açılma, satış ve pazarlama çalışmalarını destekleme, müşteri ağını genişletme, kârlılığı arttırma, ürün/ hizmetin piyasada aldığı ilk geri bildirimleri değerlendirme, ilgili sektörün yanı sıra reklam ve basın dünyasıyla ilişki geliştirebilme, bilgi alışverişini artırma vb pek çok noktada önemli kazanımlar sağlıyor.


Copyright © 2020 - ayfira.com.tr