Ayfira | Sıfır Riskle Etkin Uluslararası Pazarlama

Pazarlara Bakış

Bilişim sektöründeki hızlı ilerleme ve küreselleşmeyle birlikte, dünyanın dört bir yanında ticaret, kaliteyi uygun fiyata satın alma çabasıyla yürütülüyor. Ancak bu çaba, deyim yerindeyse şu aşamada “ el yordamı” ile sürüyor.

Şirketlerimiz, üretimin tüm zorluklarına rağmen, ürettikleri ürünleri çeşitli sebeplerden dolayı (iletişim/lisan eksikliği, zaman yetersizliği, tam donanımlı personel yetersizliği/ eksikliği gibi… ) yurt dışına satmakta zorlanıyor. Dış Ticaret uzmanlık gerektirdiği için, destek almadan ihracat yapmaları halinde karşılaştıkları teknik ve bürokratik zorluklardan kurtulmaları, bu sayede enerjilerini doğrudan pazarlama ve rekabete aktarmaları mümkün olamıyor.

Üreticimiz “imalattaki tartışmasız gücünü”, artı değerlere dönüştüremiyor. Kendi ürününe/ hizmetine inanıyor ancak alıcıları ikna yöntemini bilemiyor. Dolayısıyla imal edilen mal/hizmete uygun Pazar bulunamayınca, bir süre sonra ürünün satış alanı, daralmış iç pazardaki çetin rekabet ortamı içinde kısıtlı kalıyor.

Bazı orta ölçekli firmalar ise, dış pazara birkaç kalem ürün satabiliyor ancak satışta süreklilik sağlayamıyor; bu nedenle imalatını da planlı ve sağlıklı bir şekilde dizayn edemiyor.

Tüm etken ve gerekçeleri bir araya getirdiğimizde, “ Zarar görme, finansal kayıplara uğrama kaygısı” dış pazarlara girememenin ana nedeni olarak kendini gösteriyor.

Bulduğu pazardan parasını alamama endişesiyle üreticimiz, ürün ve hizmetlerini, ürettiği yerde “güvende” tutma eğilimine giriyor. Yeni pazarlara girme istediği olsa da, neticede pek çok üreticimiz, ürün/ hizmetini nerede, nasıl güvenle satabilir, bunun yolunu bulamıyor.

Bunu aşabilmenin çaresi ise “strateji”den geçiyor…

İş Geliştirme

Birçok pazarda ürün/ hizmetlere ihtiyaç var. Ürün/hizmetler, doğru vizyon ve planlamayla, fiyatı ve kalitesiyle yeni bir pazarda, pekala ciddi alıcı bulabiliyor. Kuşkusuz üreticimizin, dünyadaki tüm uygun pazarları ve bunların mevzuatlarını bilmesi mümkün değil, zira bu ciddi bir planlama ve analiz altyapısı ile network yatırımı gerektiriyor.

Her coğrafyanın, her ülkenin farklı ticari kriterleri bulunduğundan (özel izne tabii ürünler, yasaklı ürünler vb.) bunlara ait mevzuatların iyi bilinmesi gerekiyor. Örneğin; Avrupa’ya mal satmak istiyorsanız ürünlerinizin mutlaka AB normlarına uygun belli sertifikaları olması şart; hedef pazarınız Ortadoğu ise daha fiyat endeksli hareket edebiliyorsunuz.

Bunların tümü analizler sonucu ortaya çıkan temel bir stratejiye; yol haritasına dayanıyor.

Şirketlerin her zaman her konuda dış ticaret çalışanı/ uzmanı bulmaları ve/ veya istihdam etmeleri mümkün olmadığından, tek bir çatı altında faaliyet yürüten uzmanlarımızla verimliliklerini artırıyoruz.

İş geliştirme olarak tanımladığımız bu çalışmalarımızda, AYFİRA olarak şirketlerimiz için sektörleri, ürünleri araştırıp, “yenilenen” Pazar argümanlarını değerlendiriyoruz. Bunun neticesinde, bölümler arası koordinasyondan, ürün üzerinde revizyona kadar pek çok kritik hareket noktasına yön veren projeksiyonlarla, firmalarımıza “var olabilmenin” yöntem ve taktiklerini sunuyoruz.

AYFİRA sayesinde işletmelerimizde dış ticaret işlemlerinin getirdiği yükümlülükler hafiflerken, geliştirdiğimiz strateji, yeni pazarlarda üretimin gücünü kullanabilmenin kapılarını aralıyor.Copyright © 2020 - ayfira.com.tr