Eğitim

Dünya pazarlarında gerek yerel gerek uluslararası ölçekte mevzuatlar, standartlar, kanunlar, kabul kriterleri; küresel hareketin sonucu olan yeni talep ve beklentiler doğrultusunda değişim gösteriyor. Özellikle elektronik ticaretin (e-ticaret) hızla yükselmekte olduğu günümüzde iş yapış biçimleri, disiplinler, işletme yaklaşımları vb. süreçlerde “yeni bilgi ve uygulamalar” ortaya çıkıyor.  Düne kadar konvansiyonel diyebileceğimiz iş hayatındaki geleneksel öğretiler, değişimle birlikte yerini kimi zaman butik çözümlere, kimi zaman ürün ve hizmete özel geniş uygulama alanlarına bırakıyor. Bu nedenle faaliyet alanında “günceli yakalamak” için, bireysel ve kurumsal gelişim zorunlu hale geliyor.

Kuşkusuz işletmelerimizin yeni bilgi ve uygulamaları aynı hızda takip edip iş süreçlerine katması, yapılmakta olan üretimin yoğunluğu, zaman darlığı gibi engellerle her zaman mümkün olamıyor. Dış ticaretteki tüm konularda eğitim verecek kalifiye uzmanları, başta finansal gerekçeler olmak üzere çeşitli nedenlerden istihdam etmek mümkün olmayacağı için, işletmelerimiz profesyonel çözüm arayışlarına yöneliyor.

Güncel ve spesifik bilgi ihtiyacında AYFİRA olarak iş ortağımız olan işletmelere eğitim verirken sahip olduğumuz bilgi ve know-how’ı paylaşıyoruz.

Dış dünyaya açılmada özel öneme sahip olan ihracatın geliştirilmesi konusunda, pazarlama, finans ve muhasebe departmanlarına mevzuat konusundaki güncel bilgiyi, uygulama ve sahadaki son trendleri, uzmanlık ve deneyimlerimizle harmanlanmış olarak sunuyoruz. Kimi zaman mevzuattaki ufak bir değişiklik, işletmelerimizin imalat seyrinde ve sistemi kurgulayışlarında hayati değişimler, benzersiz artı değerler yaratıyor. Bunun için Ar-Ge’den inovasyona, teşvikten gümrüğe pek çok farklı alanda AYFİRA’nin uluslararası pazar danışmanlığındaki deneyimini, yeniliklerle birlikte işletmelerimize aktarıyoruz.

KURUMSAL

HİZMETLERİMİZ